สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128273
Page Views 237806
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
ภาพกิจกรรม ปี 2562
ภาพกิจกรรมร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (14 ก.ค. 63 | อ่าน 126 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมร่วมกลับอำเภอลำทะเมนชัยรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (14 ก.ค. 63 | อ่าน 126 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง (14 ก.ค. 63 | อ่าน 124 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการประชาชน (14 ก.ค. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (จิตอาสา) (14 ก.ค. 63 | อ่าน 114 ครั้ง)