สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128372
Page Views 237909
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
                                               สภาพทั่วไป
คำขวัญจังหวัด เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
คำขวัญเทศบาลตำบลขุย แหล่งทรายน้ำจืดชั้นดี มากมีแหล่งกักเก็บน้ำ ตำบลขุยชื่อไม่ซ้ำ อยู่คู่ค้ำลำทะเมนชัย
ที่อยู่สำนักงาน เทศบาลตำบลขุย
89 หมู่ที่ 5 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4400-9818
โทรสาร 0-4400-9818
e-mail kui_2557@hotmail.com
เว็บไซต์เทศบาล www.khui.go.th
                                  แผนที่ตั้งหน่วยงานเทศบาลตำบลขุย