สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128267
Page Views 237800
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขุย
     ปี 2562
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2562mail
          -  รายงานประชุมสมัยสภาวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562mail


     ปี 2563
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563mail

          -  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563mail
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563mail

     ปี 2564
          -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564mail

รายงานการประชุมประจำเดือน
     ปี  2561

          -  รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561  mail


     ปี 2562
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 mail

          -  รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562mail


     ปี 2563
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563mail
          -  รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563mail