สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128362
Page Views 237897
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสิทธิ์ สวมกลาง
ประธานสภาเทศบาลตำบลขุย
เบอร์โทรศัพท์ 089-282-3807

นายโยธิน ไชยสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลขุย
เบอร์โทรศัพท์ 085-015-6858

นางสุนันทา เทนไธสง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลขุย
เบอร์โทรศัพท์ 085-413-4319

นายบรรจบ หมั่นการ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 093-463-6902

นายศรัณย์ ด้านจันทรา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 083-379-1452

นายวิชัย ค้ากระบือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 098-607-7728

นายบัณฑิต จิตเงินมะดัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 082-631-2176

นายสันติ มามาก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 095-443-6369

นายสันติ เหล็กพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 085-492-3406

นางสุรัตน์ ทวยไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 093-047-9125

นายชลอ ช่างโคตรพะเนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 081-076-3669

นายทำนอง วงศา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-137-4780

นายเฉลิมพล สนุ่นไพบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุย เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 081-732-0337