สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128277
Page Views 237810
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
ข้อมูลผู้บริหาร
                                                                     
                                                                        นายสมพงษ์ นกแก้ว
                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลขุย
                                                                      โทรศัพท์ 086-2508424
                                                                อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com

                                                                                    

                          นายอำพล กล้าหาญ                                                                    นางประภาศิริ ค่ำจุล
                     รองนายกเทศมนตรีตำบลขุย                                                          รองนายกเทศมนตรีตำบลขุย
                       โทรศัพท์ 093-6634508                                                               โทรศัพท์ 084-8328470
                 อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com                                                  อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com

                                                                           
                                                                            นางสุนันทา   เทนไธสง
                                                             รองปลัดเทศบาลตำบลขุย รักษาราชการแทน
                                                                             ปลัดเทศบาลตำบลขุย
                                                                          โทรศัพท์ 085-413-4319
                                                                     อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com
 
                                                                            
                                                                             นางสุนันทา   เทนไธสง                                                                      
                                                                           รองปลัดเทศบาลตำบลขุย
                                                                            โทรศัพท์ 085-413-4319
                                                                     อีเมลล์ kui_2557@hotmail.com