สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128271
Page Views 237804
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) (จากระบบ e-PlanNACC)mail
     -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565)mail
     -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)mail
     -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)mail
 
รายละเอียดแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     -  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562mail
     -  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561mail
     -  คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตmail


รายละเอียดแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
     -  แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565mail

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
     -  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565mail