สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128370
Page Views 237907
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 1) ปี พ.ศ. 2561mail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 2) ปี พ.ศ. 2561mail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 3) ปี พ.ศ. 2561mail

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 1) ปี พ.ศ. 2562mail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 2) ปี พ.ศ. 2562mail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 3) ปี พ.ศ. 2562mail

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 1) ปี พ.ศ. 2563mail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 2) ปี พ.ศ. 2563mail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 3) ปี พ.ศ. 2563mail

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 1) ปี พ.ศ. 2564mail
    -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 2) ปี พ.ศ. 2564mail
    -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 3) ปี พ.ศ. 2564mail
    -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564mail
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (งวดที่ 1) ปี พ.ศ. 2565mail