สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128295
Page Views 237828
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขุย
     -  แผนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุยmail
     -  แผนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุย mail
     -  แผนพัฒนาด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลขุย ประจำปีงบประมาณ 2563mail
     -  แผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2563 - 2567)mail

     -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)mail
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)mail
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)mail
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)mail
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)mail
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)mail

     -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)mail