สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128291
Page Views 237824
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
กองการศึกษา

นางจิตฐิมา หยั่งบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 080-0095878

นางสาวคัทลียา กัณหา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจุฬารัตน์ หมั่นการ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขนิษฐา ทันไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมะลิ ฤทธิ์ไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมลติยา วนกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาววิไลลักษณ์ แก้วนิล
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)