สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128299
Page Views 237832
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุนันทา เทนไธสง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้ากองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 044-009818

นางสาวภณิดา เบื้องกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกัณนิกา ปะทักขินัง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุรพล นิดใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป

นายขจรลาภ ทองไทย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายคมสัน เหล็กพิมาย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสงกรานต์ สีหริ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษณะ จันทร์อ่อ่น
พนักงานจ้างทั่วไป

นายภาคภูมิ อยู่สุข
พนักงานจ้างทั่วไป