สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128293
Page Views 237826
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
     -  งบแสดงฐานะการเงิน ปี พ.ศ. 2560mail
     -  งบแสดงฐานะการเงิน ปี พ.ศ. 2561mail
     -  งบแสดงฐานะการเงิน ปี พ.ศ. 2562mail
     -  งบแสดงฐานะการเงิน ปี พ.ศ. 2563mail

     -  รายงานการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564mail

     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)mail
     -  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)mail

     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3)mail
     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4)mail
     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)mail
     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)mail

งบทดลอง
     -  งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560mail
     -  งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561mail
     -  งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          -  งบทดลอง เดือน ต.ค. 61mail
          -  งบทดลอง เดือน พ.ย. 61mail
          -  งบทดลอง เดือน ธ.ค. 61mail
          -  งบทดลอง เดือน ม.ค. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.พ. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน มี.ค. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน เม.ย. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน พ.ค. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน มิ.ย. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.ค. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน ส.ค. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.ย. 62mail
     -  งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  งบทดลอง เดือน ต.ค. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน พ.ย. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน ธ.ค. 62mail
          -  งบทดลอง เดือน ม.ค. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.พ. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน มี.ค. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน เม.ย. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน พ.ค. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน มิ.ย. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.ค. 63
mail
          -  งบทดลอง เดือน ส.ค. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.ย. 63mail
    -  งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          -  งบทดลอง เดือน ต.ค. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน พ.ย. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน ธ.ค. 63mail
          -  งบทดลอง เดือน ม.ค. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.พ. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน มี.ค. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน เม.ย. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน พ.ค. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน มิ.ย. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.ค. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน ส.ค. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.ย. 64mail
-  งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          -  งบทดลอง เดือน ต.ค. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน พ.ย. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน ธ.ค. 64mail
          -  งบทดลอง เดือน ม.ค. 65mail
          -  งบทดลอง เดือน ก.พ. 65mail
          -  งบทดลอง เดือน มี.ค. 65mail