สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 21/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 128344
Page Views 237879
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     -  ผลการจัดซื้อในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ต.ค. 60mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ย. 60mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ธ.ค. 60mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ม.ค. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.พ. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มี.ค. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน เม.ย. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ค. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มิ.ย. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.ค. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ส.ค. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.ย. 61mail
     -  ผลการจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ต.ค. 60mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ย. 60mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 60mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ม.ค. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.พ. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มี.ค. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน เม.ย. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ค. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.ค. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ส.ค. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.ย. 61mail

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     -  ผลการจัดซื้อในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ต.ค. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ย. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ธ.ค. 61mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ม.ค. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.พ. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มี.ค. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน เม.ย. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ค. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มิ.ย. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.ค. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ส.ค. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.ย. 62mail
     -  ผลการจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ต.ค. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ย. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 61mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ม.ค. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.พ. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มี.ค. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน เม.ย. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ค. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.ค. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ส.ค. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.ย. 62mail

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     -  ผลการจัดซื้อในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ต.ค. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ย. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ธ.ค. 62mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ม.ค. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.พ. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มี.ค. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน เม.ย. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ค. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มิ.ย. 63mail

          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.ค. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ส.ค. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.ย. 63mail
     -  ผลการจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ต.ค. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ย. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 62mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ม.ค. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.พ. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มี.ค. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน เม.ย. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ค. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 63mail

          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.ค. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ส.ค. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.ย. 63mail
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     -  ผลการจัดซื้อในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ต.ค. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ย. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ธ.ค. 63mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ม.ค. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.พ. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มี.ค. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน เม.ย. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ค. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มิ.ย. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.ค. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ส.ค. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.ย. 64mail
     -  ผลการจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ต.ค. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ย. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 63mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ม.ค. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.พ. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มี.ค. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน เม.ย. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ค. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.ค. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ส.ค. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.ย. 64mail
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     -  ผลการจัดซื้อในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ต.ค. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน พ.ย. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ธ.ค. 64mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ม.ค. 65mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน ก.พ. 65mail
          -  ผลการจัดซื้อ เดือน มี.ค. 65mail
     -  ผลการจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ต.ค. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน พ.ย. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ม.ค. 65mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน ก.พ. 65mail
          -  ผลการจัดจ้าง เดือน มี.ค. 65mail