enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 140871
Page Views 258048
 

ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มีนาคม 2566 แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ระบบ E-Service การจ่ายเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ผู้มีสิทธิชำระภาษีแล้วนั้น (ตัวอย่างตามเอกสารที่แนบมาพร้อมแล้วนี้)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
ระบบ E-Service การจ่ายเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตัวอย่างการจ่ายเงินออนไลน์
ตัวอย่างการจ่ายเงินออนไลน์
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 24 ครั้ง